ikona článku

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP COVID-19) na zakoupení respirátorů pro potřebné

V souvislosti vládou vyhlášeným mimořádným opatřením k nošení ochranných prostředků dýchacích cest Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19) na jejich zakoupení. Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR.

Více informací: https://www.mpsv.cz/documents/