Informace pro vás

Kdy máte nárok na příspěvek na bydlení?

Financování bydlení je čím dále důležitější otázkou. Pokud má určitá osoba velice nízké příjmy a splní další nutné podmínky, může od Úřadu práce získat příspěvek na bydlení. Pozor, musí být opravdu splněny všechny předpoklady pro přidělení příspěvku. Navíc, podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července mění...
Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/ky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt.
K žádosti o příspěvek na bydlení musí klienti nadále dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí kvartál. Aktuálně se tedy jedná o příjmy a uhrazené náklady na bydlení včetně posledního vyúčtování za 2. čtvrtletí 2020, tj. duben, květen a červen 2020.

Více na https://www.uradprace.cz/.
Formulář je k dispozici na https://www.mpsv.cz/.