Informace pro vás

KONFLIKTY NEJEN V RODINĚ

Nejlepší je dohodnout se. Bez konfliktu není změna. Konflikt potřebujeme k životu. Konflikt můžeme prožívat v sobě. Můžeme mít konflikt s někým druhým. Můžeme mít konflikt v týmu nebo mezi týmy. Konflikt má různé podoby.
Jakým způsobem ho vyřešíme, hodně ovlivní, jak s jeho řešením budeme spokojení.

Styly řešení konfliktu: přizpůsobím se (adaptuji se); prosadím se (autoritativně prosadím své řešení); uniknu (vyhýbám se řešení konfliktu); zvolím kompromis (Budu se muset vzdát něčeho na čem mi záleží); dohodnu se (naplňuji své zájmy a cíle, ale i zájmy a cíle druhé strany).

Konflikt můžeme vyřešit sami. Nebo se můžeme obrátit na blízkou autoritu (kamaráda, člena rodiny atd.). Či můžeme využít odbornou pomoc – psychologa, mediátora či advokáta. V poslední řade se můžete obrátit na soud. Soudní řízení je nákladné jak časově, tak i finančně.

Čím dříve bude konflikt vyřešen tím lépe. V opačném případě se konflikt prohlubuje.

V jakých případech je vhodné vyřešit krizovou, spornou situaci včas? Když strany potřebují mít mezi sebou zachovány alespoň dobré vztahy, neboť potřebují spolupracovat, nebo se budou pravidelně vídat atd. Jedná se nejčastěji o spory rodinné (spory, které souvisejí s rozpadem rodiny, kde jsou děti; s dědickým řízením; se sousedskými vztahy atd. Pokud se lidé v těchto oblastech nejsou schopni domluvit, trpí tím celá rodina, zejména děti, ulice, vesnice atd.

Moc hezky o tématu rozpadu rodiny a jejím dopadu na děti hovoří psycholožka Pavla Poláková, spoluautorka knihy Hlavu vzhůru po rozvodu?! Rozhovor s ní je možné si poslechnout na Radiožurnále, s názvem: Děti rozchod zvládnou, pokud ho zvládnou rodiče.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/deti-rozchod-zvladnou-pokud-ho-zvladnou-rodice-zduraznuje-psycholozka-jak-se-8655420

 

Pokud řešíte obtížnou životní situací, která vychází z rozpadu rodiny, je možné se obrátit na:

  • Komunitní centrum Vltavotýnska – telefon 722 924 263
  • Odbor sociálních věcí MěÚ Týn nad Vltavou – telefon 385 772 296
  • Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích – telefon 776 763 176
  • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích – telefon 387 438 703
  • Temperi České Budějovice – telefon 778 168 970

Pokud řešíte obtížnou životní situaci, která je spojena s vlastnictvím, můžete se obrátit na:

  • Komunitní centrum Vltavotýnska, telefon 722 924 263
  • Advokáta: viz Česká advokátní komora, seznam advokátů

(viz https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326)

 

Zpracovala: Mgr. Miloslava Hanousková, Komunitní centrum Vltavotýnska.