Informace pro vás

Mýty a fakta k důchodům

Na stránce https://www.mpsv.cz/myty-fakta-duchody najdete výčet nejčastějších mýtů k důchodům, které uvádíme na pravou míru. Další informace, které by vás mohly zajímat, najdete na webu České správy sociálního zabezpečení. Zde si také pomocí Informativní důchodové aplikace(IDA) můžete spočítat například aktuální odhad výše vašeho starobního důchodu.

Jak se stanoví výše důchodu? Důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Ta základní je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy v ČR. V roce 2023 je základní výměra 4040 korun. Procentní výměra tvoří obvykle větší část důchodu a odvíjí se od celoživotních výdělků a odpracovaných let. Všechny hrubé výdělky, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, se zprůměrují a přepočítají na výpočtový základ. Čím vyšší byly výdělky, tím je vyšší výpočtový základ. Čím více odpracovaných let, tím větší část z tohoto základu bude tvořit procentní výměru důchodu.

 

Více na: https://www.mpsv.cz/myty-fakta-duchody