Informace pro vás

Nárok na získání starobního důchodu není automatický

To, co jste dělali v produktivním věku ovlivní výši penze popř. i to, zda na starobní důchod budete mít vůbec nárok.

Kdy hrozí, že nezískáte starobní důchod?

  1. Jste invalidní v I. nebo II. stupni a dlouhodobě nemůžete najít práci. Do důchodu se totiž počítá jen invalidita III. stupně. Platí to i pro případy, kdy si přivyděláváte jen malými brigádami na dohodu (DPP a DPČ), ze kterých není odváděno pojištění, ale pouze daň. 
  2. Jste dlouhodobě v domácnosti (například vydělává muž a nechává manželku doma, či naopak).
  3. Nemůžete pracovat, protože trpíte duševními potížemi, ale dlouho odkládáte léčbu a žádost o invalidní důchod.
  4. Dlouhodobě pracujete v cizím státě, se kterým nemá Česko uzavřenou smlouvu o sociálním pojištění.
  5. Byli jste delší dobu ve vězení a nepracovali tam.
  6. Po studiu jste delší dobu odkládali nástup do práce.
  7. Nepracujete a staráte se o nemocné dítě starší 4 let, které není uznané jako závislé na péči.
  8. Dlouhodobě pracujete hlavně na dohody (DPP a DPČ) a vyděláváte málo peněz, takže se z výplat neodvádí pojištění, ale pouze daň. Typické je to u lidí, kteří mají více menších zaměstnání.
  9. Jste dlouhodobě v evidenci úřadu práce a nemůžete si najít práci.
  10. Pracujete delší dobu „na černo“ nebo melouchy, třeba kvůli tomu, že jste v exekuci.

Zdroj textu: www.ceskeduchody.cz