Informace pro vás

Podepsat můžeš, přečíst musíš

Letošní rok je náročný i v oblasti výdajů a u mnoha lidí i z hlediska snížených příjmů. V rámci naší poradenské činnosti přinášíme další tip na přemýšlení - jak předejít případným potížím, pokud uvažuji o půjčce.
Dobré odpovědi přináší příručka Sdružení ochrany spotřebitelů.

Příručka Odpovědné půjčování - Jak nespadnout do dluhové pasti. pdf

 

Více informací najdete na webu www.konzument.cz.