Informace pro vás

Pomoc v krizi

Potřebuje podporu a pomoc pro zvládnutí svého trápení?
Prožíváte těžké období? Necítíte se psychicky v pořádku?
Potřebujete se poradit, jak řešit obtížnou životní situaci?

Můžete volat Modrou linku! https://www.modralinka.cz/

Pomoc v krizi

Potřebuje podporu a pomoc pro zvládnutí svého trápení?
Prožíváte těžké období? Necítíte se psychicky v pořádku?
Potřebujete se poradit, jak řešit obtížnou životní situaci?

MODRÁ LINKA JE TU PRO VÁS. ZAVOLEJTE, NAPIŠTE E-MAIL NEBO MŮŽETE CHATOVAT.

✅ krizová pomoc prostřednictvím chatu 

✅ telefonická krizová pomoc – každý den od 9 do 21 hodin, na tel. čísle 608 902 410 nebo 731 197 477.

 

Další poradenská místa a telefony:

Poradna Bílý kruh bezpečí České Budějovice

telefon: 734 479 644

e-mail bkb.cbudejovice@bkb.cz

web www.bkb.cz

Nonstop rady a informace na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, tel. číslo: 116 006.

Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., České Budějovice

Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Sociální služba: odborné sociální poradenství

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti

Věková kategorie klientů: bez omezení věku

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Komplexní pomoc Bílého kruhu bezpečí (BKB) obětem kriminality: právní informace, psychologické a sociální poradenství, praktické rady a informace

 

 

Diecézní charita České Budějovice

adresa: Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 37001

telefon: 386 357 376, 386 351 125, 386 323 016

e-mail: eva@charitacb.cz, cizinci@charitacb.cz, intervencnicentrum@charitacb.cz

webové stránky: www.charitacb.cz

 

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi (Ant. Barcala 1791/40, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5)

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi (Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 1)

telefon            731 402 833, 387 203 315

e-mail             eva@dchcb.charita.cz

web                 www.dchcb.cz

Sociální služba: odborné sociální poradenství

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věková kategorie klientů:  od 16 let věku 

Poradna Eva je určena pro ženy a dívky v nouzi a poskytuje sociální poradenství ženám a dívkám od 16 let, které  aktuálně pobývají na území Jihočeského kraje a potřebují radu či podporu při řešení své životní situace. Sociální poradenství je poskytováno tak, aby  se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i právem chráněných zájmech  a aby se posílily jejich schopnosti při zvládání životních situací.

 

 

Poradna pro cizince a migranty (Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 1

telefon            386 351 125, 734 435 344

fax                   386360284

e-mail             cizinci@dchcb.charita.cz

web                 www.charitacb.cz, www.dchcb.cz

Sociální služba: odborné sociální poradenství

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

Cílová skupina klientů: imigranti a azylanti

Věková kategorie klientů: - od 15 let věku

 

Služby poskytované poradnou pro cizince a migranty jsou sociálně právní poradenství, administrativní záležitosti, pomoc při ubytování, zaměstnání, zprostředkování tlumočnické a překladatelské služby, materiální (nákup potravin, ošacení, hygienických potřeb) a finančních pomoc (ve formě darů nebo úvěrového jízdného). Poskytování služby je flexibilní a přizpůsobuje se možnostem a potřebám jednotlivého uživatele. Služby poradny jsou pro uživatele k dispozici bezplatně, celoročně, 5 dnů v týdnu od 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00. Poradna poskytuje služby všem cizincům bez omezení věku, národnosti či pobytového režimu, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 1)

telefon            386 323 016, 603 281 300

fax                   386323016

e-mail             ic@dchcb.charita.cz

web                 http://www.dchcb.cz

Sociální služba: intervenční centrum

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

Cílová skupina klientů:

osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje

osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze společné domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje

lidem z okolí ohrožené osoby, které se chtějí poradit o možnostech řešení situace

Věková kategorie klientů:  od 16 let věku

Intervenční centrum usiluje o život bez násilí. Naším posláním je zajistit bezpečí a pomoci řešit krizové situace spojené s domácím násilím.

Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím v rámci celého Jihočeského kraje, stejně jako lidem z okolí ohrožené osoby, kteří se chtějí poradit o možnostech řešení situace. Činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení. Služba je poskytována bezplatně, nabízíme možnost využít ji anonymně, samozřejmostí je mlčenlivost.

Poskytujeme sociální a sociálně právní poradenství, krizovou intervenci, sestavení bezpečnostního plánu, pomoc při sepsání právních podání, podpůrnou sociálně terapeutickou činnost – individuální i skupinovou, doprovod k lékaři, na úřady, k soudu či na jednání s dalšími institucemi, zprostředkováváme další služby. Službu poskytujeme ambulantní i terénní formou, přijedeme za Vámi kamkoliv na území Jihočeského kraje.  

 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.

Jiráskovo nábř. 1549/10, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

telefon 776 763 176

e-mail pomoc@ditevkrizi.cz

web http://www.ditevkrizi.cz

Sociální služba: krizová pomoc

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi,

Věková kategorie klientů: bez omezení věku