Informace pro vás

Příspěvek na bydlení - máte na něj nárok?

Tentokrát přinášíme informaci pro ty, kterým aktuální příjmy nepokrývají dostatečně náklady na bydlení a další výdaje..

Příspěvek na bydlení
K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.
O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho skutečného pobytu a posuzují se Vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:
1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. jste členem bytového družstva
2. 30 % vašich příjmů  – tj., že se váš příjem vynásobí 0,3 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení
3. 30 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

https://www.energetickyprispevek.cz//web/prispevek