Informace pro vás

Příspěvky Jihočeského kraje na obědy dětem a na volnočasové aktivity

Obědy pro jihočeské děti (Domů | Obědy do škol (kraj-jihocesky.cz)

Příspěvek na školní stravování (bezplatné školní stravování) mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací poskytujících školní stravování, které  jsou na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrovány. Z našeho území tam zatím je:

Ostatní školy ještě nejsou zaregistrovány, ale mohou se přihlásit.

 

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti (Domů | Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti (krouzkyprojihocechy.cz)

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte: 

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
  • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
  • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
  • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
  • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací, které jsou na portálu pro jihočeské děti zaregistrovány. Z Týna nad Vltavou je tam např. DDM, ZŠ Hlinky – družina.