Informace pro vás

Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal

Informace k výživnému a odpovědnosti za členy rodiny....

Článek byl úmyslně nazván citátem ze slavné knihy Malý princ francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.

Jak to pan spisovatel mohl myslet? Možná to myslel tak, že se k lidem, které k sobě připoutáme, máme chovat tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám (podle citátu Alexandera Severuse: „Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě“).

V rodině bychom se měli k sobě navzájem hezky chovat a pomáhat si, a to v časech dobrých i zlých.  Pokud se rodina rozpadá, nebo se některý její člen dostane do sociální nouze, je povinností rodiny se o něj postarat. Vymezení povinnosti každého z nás vůči bližnímu svému je zakotveno v novém občanském zákoníku, pod pojmem VÝŽIVNÉ. Pokud někdo z rodiny nepomáhá, může se dočkat, problémů od členů rodiny, následně soudu či exekutora.

Výživné není jen na výživu, jak by se z názvu dalo odvozovat. Zahrnuje ve své podstatě vše, co člověk ke svému životu potřebuje: jídlo, bydlení, vzdělání, kulturu, sport, víru, zábavu a aj.

Pokud člen či členové rodiny nepomáhají svému bližnímu (dítěti - dětem, manželovi – manželce,  rodiči, vnoučeti…), mohou se obrátit na soud a požadovat výživné.

Občanský zákoník rozlišuje následující typy výživného:   

  • VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA;
  • VÝŽIVNÉ A ZAJIŠTĚNÍ ÚHRADY NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATCE;
  • VÝŽIVNÉ MEZI RODIČI A DĚTMI A PŘEDKY A POTOMKY.

Výživné lze přiznat, jestliže příjemce výživného („oprávněný“) není schopen se živit.

Zajímá vás problematika výživného? Potřebujete poradit? Přijďte nebo zatelefonujte do Komunitního centra Vltavotýnska.

Telefon: 722 924 263

Adresa: Jiráskova 39, 375 01 Týn nad Vltavou