Informace pro vás

ZAOSTŘENO NA DOVOLENOU

V poradnách pracovníci často řeší otázky lidí, které se vztahují k dovolené. Na co nejčastěji ptají: „Má na to zaměstnavatel nárok?“; „Dělá to zaměstnavatel správně?“; „Mám vše kolem dovolené dobře?“ atd. V našem článku si přiblížíme změny, které vnesla do dovolené novela zákoníku práce, které je účinná od 1. 1. 2021. 

Základní výměra dovolené: Na ní má nárok každý zaměstnanec a činí nejméně 4 týdny za kalendářní rok (pedagogičtí zaměstnanci mají základní výměru dovolené v délce 6 týdnů).  Zaměstnavatel může v rámci vnitřních pravidel dovolenou navýšit nad rámec základní výměry, například na 5 týdnů za kalendářní rok.

Nárok na dovolenou, zákoník práce váže nárok na dovolenou na splnění podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, příp. snížené týdenní pracovní doby.

Nově se dovolená počítá v hodinách (do roku 2020 – ve dnech), počet hodin se odvíjí od úvazku, tedy od počtu hodin, které pracovník odpracuje v jednom týdnu.

Kolik dovolené za rok má zaměstnanec, který má 4 týdny dovolené:

Úvazek 40 hodin/týden: 40 hodin x 4 týdny = 160 hodin dovolené

Úvazek 30 hodin/týden:30 hodin x 4týdny = 120 hodin dovolené

Úvazek 20 hodin/týden: 20 hodin x 4týdny = 80 hodin dovolené

 

Kolik dovolené za rok má zaměstnanec, který má 5 týdnů dovolené

Úvazek 40 hodin/týden: 40 hodin x5 týdnů = 200 hodin dovolené

Úvazek 30 hodin/týdne: 30 hodin x5 týdnů =150 hodin dovolené

Úvazek 20 hodin/týden: 20 hodin x 5 týdnů =100 hodin dovolené

 

Mění se způsob krácení dovolené kvůli pracovní neschopnosti zaměstnance. Pokud zaměstnanec čerpá nemocenskou po dobu delší jak 20 týdnů, započte se mu pro výpočet dovolené jen 20 týdnů. K ostatním dnům nemoci se pro výpočet dovolené nepřihlíží. 

Příklad: zaměstnanec je nemocný po dobu 28 týdnů, odpracoval 24 týdnů.  Dovolená se bude vypočítávat z 20 týdnů nemoci a 24 týdnů, které odpracoval, celkem tedy ze 44 týdnů.

Jak bude v tomto případě vypadat dovolená zaměstnance v daném roce?

4 týdny dovolené/za rok:

Úvazek 40 hodin/týden: 160:52x44=136 hodin dovolené (17 dní dovolené)

Úvazek 30 hodin/týdne: 120:52x44=102 hodin dovolené (17 dní dovolené)

Úvazek 20 hodin/týden: 80:52x44=68 hodin dovolené (17 dní dovolené)

 

 

Nově lze převést dovolenou do dalšího roku: zákoník práce zavádí novinku, kdy lze k oprávněným zájmům zaměstnance převést část dovolené do dalšího roku, která je nad rámec základní výměry dovolené. Zaměstnanec musí zaměstnavatele o převedení této dovolené písemně požádat. Zaměstnavatel může a nemusí vyhovět.

Příklad: Pokud má zaměstnanec pouze 4 týdny dovolené, požádat o převedení nemůže. Pokud má zaměstnanec 5 týdnů dovolené, požádat může o převedení pouze 1 týdne (pedagogický pracovník může požádat o převedení 2 týdnů). 

Dovolenou za kalendářní rok by si měl každý zaměstnanec vyčerpat v kalendářním roce, za který náležela. Zaměstnavatel by měl čerpání dovolené velmi pečlivě sledovat. V případě nečerpání by měl dovolenou nařídit. Pokud zaměstnavatel umožňuje dovolenou převádět z roku na rok, a to bez odůvodnění, dopouští se správního deliktu, za který v případě kontroly hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.

Převést dovolenou ze základní výměry lze jen v těchto odůvodněných případech:

  • naléhavé provozní překážky na straně zaměstnavatele;
  • překážky na straně zaměstnance – dlouhodobá pracovní neschopnost, čerpání rodičovské nebo mateřské dovolené. 

 

Zaujala vás tato problematika a chtěli byste vědět víc? Obraťte se na Komunitní centrum Vltavotýnska, telefon: 722 924 263, web: www.kc.vltavotynsko.cz; adresa: Jiráskova 39, 375 01 Týn nad Vltavou.