Informace pro vás

Znáte Alianci pro individualizovanou podporu?

Mimo jiné mapuje potřeby lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících.
Hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usiluje o spravedlivý sociální systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Více na: https://aipp.cz/