Projekt "Pošli to dál"

Projekt "Pošli to dál..." vznikl jako nezištná forma pomoci. Zjistili jsme totiž, že řada lidí hromadí spoustu užitečných věcí, které mohou dále sloužit, ale neví kam s nimi. Na Sběrný dvůr? Darovat je? Ale komu?
Na druhou stranu máme zprávy o řadě lidí, kterým něco chybí. Nábytek, vybavení, oděvy, materiál, nástroje... Anebo třeba potřebují jenom drobnou pomoc či podporu.
Náš projekt si dal za cíl tyto skupiny propojit. Zprostředkujeme, domluvíme, ale nehromadíme (nemáme místo, jen dobrou vůli).Náš projekt "Pošli to dál" už čtvrtý rokem pomáhá potřebným. Propojujeme lidi, kteří kvůli těžké osobní či finanční situaci potřebují materiální a jinou pomoc s lidmi, kteří jsou laskaví a vědí, že jejich přispění je potřebné.
Podařilo se nám tak jednotlivým lidem v nouzi sehnat domácí spotřebiče, nábytek, oblečení, potravinovou pomoc i zajistit předměty denní potřeby. Své místo v rodinách našly i kočárky a hračky pro děti.
Náš projekt funguje tak, že přes poradenství v Komunitním centru (http://www.kc.vltavotynsko.cz/ Poradna) se snažíme pomáhat nejen informacemi, základním poradenstvím o sociálních službách, ale i právě cílenou pomocí prostřednictvím dárců.
Spolupracujeme také s odborem sociálních věcí MěÚ v Týně nad Vltavou, Charitou Týn nad Vltavou, Domovy Klas a dalšími organizacemi a společně se snažíme zajistit vše potřebné pro konkrétní osoby.
Rádi bychom všem spolupracovníkům a dárcům tímto poděkovali.

Vaše požadavky nebo nabídky prosím uvádějte do tabulky na hlavní stránce http://www.kc.vltavotynsko.cz

Sekce POTŘEBUJEME (zveřejněné potřeby a poptávky)

Sekce NABÍZÍME (nabídky, které by se mohly hodit)