Projekty

Komunitní centrum sounáležitosti - projekt budování KC

Projekt vybudování Komunitního centra sounáležitosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou

loga IROP a MMR

 

Název projektu: Komunitní centrum sounáležitosti - CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404

Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí Vltava

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování komunitního centra, víceúčelového zařízení, kde bude poskytována kombinace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování komunitního centra sounáležitosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou (totožné území s působností Sdružení měst a obcí Vltava) za účelem zlepšení sociální situace a začlenění do společnosti cílových skupin (osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením).

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je 1 vybudované zázemí komunitního centra, kde bude možné v jeden okamžik poskytovat služby až 97 klientům.

Komunitní centrum sounáležitosti bude poskytovat prvotní poradenství, setkávání komunit, hledání aktivních osob v komunitě, hledání řešení identifikovaných problémů komunity, spoluodpovědnost za výsledky řešení a spoluúčast na řešení.

Projekt je finančně podpořen z EU.