Projekty

Projekt Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Popis projektu komunitní práce 2020-2022

 

logo OPZ

 

Název projektu: Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti 

 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258

Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí Vltava

 

Stručný popis projektu:

Smyslem projektu je aktivizace komunity k řešení problémů prostřednictvím komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti. Chceme provozovat komunitní centrum pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je sociální začleňování, podpora členů komunity v přátelském prostředí, podpora při navazování a udržování běžných společenských vztahů a rolí, při rozvoji jejich schopností a dovedností, při využívání běžných zdrojů v komunitě, při realizaci aktivit a životního stylu dle jejich rozhodnutí apod.

 

Výsledky projektu:

Vznikne zcela nové místo, kde bude možné aktivně propojovat jednotlivé členy komunity, poskytovat poradenství a pořádat neformální setkání.

 

Projekt je finančně podpořen z EU.