Projekty
Projekt Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Popis projektu komunitní práce 2020-2022


Komunitní centrum sounáležitosti - projekt budování KC

Projekt vybudování Komunitního centra sounáležitosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou