Projekty
Projekt Komunitní centrum Vltavotýnska

Od začátku ledna 2023 realizujeme nový projekt s názvem Komunitní centrum Vltavotýnska, který je financován z Evropské unie, díky čemuž můžeme naše služby poskytovat zdarma všem občanům Vltavotýnska.
V Komunitním centru Vltavotýnska chceme vytvářet příležitosti pro seznamování lidí, pro sdílení potřeb a řešení problémů, nápravu narušených sociálních vazeb a vytváření nových kontaktů.


Projekt Hrajeme si bez rozdílu

Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci ČEZ, díky jejíž podpoře ve výši 10 000 Kč jsme do komunitního centra pořídili deskové a jiné hry (karty, terč se šipkami aj.), které budou k dispozici všem našim návštěvníkům. Hry především využijeme k cílené práci s osobami se zdravotním omezením, pro jejich začlenění do běžného života a vznik přátelských a společenských vazeb mezi obyvateli v rámci mikroregionu Vltavotýnsko.


Projekt Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Popis projektu komunitní práce 2020-2022


Komunitní centrum sounáležitosti - projekt budování KC

Projekt vybudování Komunitního centra sounáležitosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou